Vos Training & Coaching

Ontwikkelen: Bewustwording van keuzevrijheid

Havital Truus Ordelman & Esther Vos

Al ruim 18 jaar werk ik samen met Truus Ordelman van Havital Training & Coaching . We hebben ons eigen cursusmateriaal ontwikkeld en jarenlang samen de opleidingen voor particulieren gegeven. Eind 2021 hebben Erna en Anne Marie de rol van trainer in de NLP 6-daagse overgenomen. Dit najaar 2022 geven Truus en ik onze laatste coachopleiding voor particulieren. We hebben onze focus momenteel meer op bedrijven en instellingen.
We werken vanuit dezelfde missie en visie en we hebben veel plezier samen. We zijn heel verschillend en juist daarom vullen wij elkaar in de rol van trainer nog steeds perfect aan.


De basiscurssen blijf ik voorlopig twee keer per jaar geven. Deze geef ik samen met Sanne Wisselink van Stap1 coaching .

De NLP 6-daagse, het vervolg op de basiscursus, wordt gegeven door Erna Hiddink van RNA coaching en Anne Marie Maalderink-Busch van Praktijk Maalderink-Busch .


Vereniging Integrale Vitaliteitskunde

Vos Training & Coaching is aangesloten bij de Vereniging Integrale Vitaliteitskunde (VIV)
onder VIV-Registratienummer 1907693B met AGB zorgverlenerscode 90-046599 en praktijkcode 90-55223.


Ik beschik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) sinds in januari 2017 verplicht is gesteld.

Mocht je ergens niet tevreden over zijn of heb je een klacht, dan verneem ik dat graag van je en maken we het bespreekbaar. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kun je een klacht indienen bij mijn beroepsvereniging via info@vivnederland.nl . Zij zorgen dat er een klachtfunctionaris in actie komt.
De klachtenfunctionaris komt bij de Camcoop vandaan ( https://www.camcoop.nl ).
Indien de klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie.
Op deze website vind je de procedure en verdere informatie: https://www.degeschillencommissiezorg.nl .
Mijn registratie bij de geschillencommissie vind je op https://www.camcoop.nl/Leden/.